Laddar

Vårdnadstvist

Vad är bäst för ditt barn?

” Det händer att en vårdnadstvist tas upp för att föräldrarna har så pass stora konflikter som rör barnets vårdnad att det inte går att lösa på egen hand. Målet är alltid att hitta en lösning och att den gemensamma vårdnaden ska fungera men i vissa fall kan det vara bättre för barnet att bara ha en förälder som vårdnadshavare. Detta är dock en väldigt lång process där man jobbar hårt med samarbetssamtal och annat för att föräldrarna ska nå en överenskommelse som passar för båda, och för att barnet ska kunna få rätt till båda sina vårdnadshavare. ”

Se hela bloggen!