Laddar

Tips för företagare, betala för att spara pengar

Tips för företagare, betala för att spara pengar

Under kriser, lågkonjunktur eller vid hårdare konkurrens… Det finns ett flertal tillfällen då företagare behöver se över kostnaderna för att bibehålla sin vinst. Här följer några tips för företagare som har detta som mål. Det är ofta värt att betala – för att spara.

Ta hjälp av rekryteringsföretag vid rekrytering

En ”dold” kostnad är rekrytering – vilket gör att många väljer att anlita rekryteringsföretag. Ett tips för företagare som behöver mer personal är att se på helheten. Vad kostar det egentligen att rekrytera själv…

  • Tiden

Den första kostnaden som uppstår är den tid det tar för företaget att utforma annons, intervjua och välja ut vem som ska få jobbet. Detta är något som många företagare inte tänker på utan väljer att ta hand om själv. Men samtidigt läggs då mindre tid på produktion och försäljning. Det blir en indirekt kostnad.

  • Felrekrytering

De flesta företag väljer att anlita en bokföringsbyrå för att ta hand om bokföringen. Större företag väljer även att köpa in tjänster inom marknadsföring och städ m.m. Detta utifrån att de då köper in tjänster från ett företag som är betydligt bättre än dem på en specifik tjänst. Men samtidigt lägger man själv ner all tid på rekrytering… Detta med stor risk att det blir en dyr felrekrytering.

Ta hjälp med bokföringen

Ett annat tips till företagare (främst nystartade företag) är att snabbt ta hjälp av en bokföringsfirma. Många nystartade företag väljer nämligen att själv bokföra för att spara pengar. Men detta fortsätter sedan i samma spår även när företaget växer.

Faran är därmed att bokföringen blir fel och onödigt kostsam. Med dagens digitala lösningar går det att pressa kostnaden rejält. Ett generellt tips för företagare är alltså att försöka ha så digital bokföring som möjligt för att därmed få så låg kostnad som möjligt.

Allmänna tips för företagare

  • Fokusera

Är du bäst på att sy, bygga hemsidor eller laga bilar? Lägg fokus på detta och köp in kringtjänster som underlättar och frigör tid.

  • Lyssna inte på säljare

Allt för många säljare kontaktar småföretagare för att sälja på dem långa abonnemang som innebär kraftig marknadsföring. Läs på, dra egna slutsatser och prata med andra företagare istället. Då kommer betydligt bättre beslut att tas.

  • Förstå dina siffor

Ska bara ett enda tips till företagare ges så är det att ”förstå dina siffor”. Ta hjälp av en bokföringsbyrå som kan förklara allt från budget till kassaflöde.

Önskas fler tips för företagare? Googla ”Företagande” och flera stora webbtidningar presenteras i toppen på Google.