Laddar

Fordonsutveckling – förbättra prestandan och programvaran

Vad exakt är fordonsutveckling? Hur påverkar det ditt företag? Hur kan du förbättra dess prestanda? Svaret på dessa frågor hjälper dig att förstå vad det här programmet betyder för din organisation.

Vägen till program godkännande är en mjukvarulösning som utvecklats av en grupp erfarna mjukvaruingenjörer för att tillgodose behoven hos biltillverkare. Programmet är utformat för att underlätta utveckling och implementering av ett mycket komplext fordonssystem för fordon i fordon. Författaren förklarar skapandet av detta program i ett stycke. ”Målet var att bygga ett automatiserat system som skulle ge fordonstillverkare möjlighet att skapa, övervaka och analysera flera datakällor för realtidsfordonsdata, diagnostik och testning.” Programmet skapades för att möta ett mycket specifikt behov. Författarna förklarar hur programvaran utvecklades för att effektivt hantera produktionen av ett komplext, högpresterande fordonsprogram. Programvaran består av flera komponenter som utgör en helhetslösning. En serie program installeras på ett datornätverk i syfte att underlätta integrationen av olika fordonsdatakällor. Huvudprogrammet, eller instrumentpanelen, presenterar resultaten från ett fordonstestprogram för tillverkaren. Fordonsdiagnostik används för att ge information till tillverkaren angående problem med fordonets motor. Förutom diagnostik, fordon testförfaranden och loggar skapas av programvaran för att spåra och spela in sessioner fordonsprovning.

Provningen måste genomföras tillsammans med fordonets tillverkarhandbok och fordonets servicehandbok och bör regelbundet uppdateras så att det rymmer förändringar i tillverkningens specifikationer.

Huvudprogrammet kan implementeras och distribueras från en bärbar dator via en webbläsare. Det kräver en användare att logga in med ett användarnamn och lösenord för att få tillgång till alla funktioner. Systemet innehåller också en serie automatiserade tester och diagnostik för att säkerställa framgång för varje system.

Biltillverkningsprocessen

Vilka är fördelarna med fordons utveckling inom Software Solutions? Fordonsutveckling kan erbjuda en verksamhet följande fördelar. Denna omfattande fordon programvara lösning ger ett antal fördelar för biltillverkningsprocessen. En av de största fördelarna är möjligheten att automatisera testning, och därigenom öka hastigheten och kvaliteten på en tillverkningsprocess. En annan fördel med denna lösning fordon programvara är möjligheten att automatisera testplanering. Programvaran kan också ge flexibiliteten att ändra testplaner under en tillverknings cykel.

Fordons mjukvara lösningar kan ge möjlighet att snabbt anpassa sig till förändringar i tillverkningsmiljön. Denna programvara är också idealisk för företag som funderar på att minska kostnaderna för sin produktions cykel. Fordonsutveckling ger en konkurrensfördel när det gäller tillverkning. Tillämpningen av fordonsprogram minskar kostnaderna för fordonsmontering och minskar mängden utbildning som behövs för fabriksarbetare. Kostnaden för fordonskonstruktion kan också minskas. Ett företag som använder ett fordon programvara lösning kan spara tusentals man timmar och tusentals mantimmar per år när det gäller arbetskostnader. Dessa besparingar kan föras vidare till kunden, vilket resulterar i en kostnadsminskning i tusentals dollar. Det har också en möjlighet att öka lönsamheten genom att minska kostnaderna för fordonsteknik kostnader och / eller förbättra kundnöjdhet. Fordonsprogramvara är också fördelaktigt på grund av dess förmåga att anpassa program. Detta kan göra det möjligt för företaget att fokusera på områden som gör dem mer effektiva. Detta är en stor fördel när det gäller kundservice och kundrelationer.