Laddar

Bättre kompetens

Ibland måste man inse sina begränsningar och göra vad man kan för att utvecklas i den riktning man önskar. För min del brukar detta resultera i utbildning och jag har fått lära mig en hel del genom åren som gått. När man söker utbildning i någon form kan man vända sig till såväl högskolor som något av de alternativa ställen som finns att välja bland. Allt handlar om vad för typ av utbildning man vill ha och ifall man vill betala för denna eller inte. I mitt fall har det varit en kombination av utbildning i vanliga skolor och utbildning i privat regi. Att betala för utbildning har varit ett bra alternativ i vissa fall då denna typ av utbildning kan vara ganska riktad. När det handlar om kompetensinvesteringar hos företag är det just denna typ av utbildningar man vänder sig till i och med att man kan få skräddarsytt bra utbildningar som syftar till att ge alla på företaget tillgång till rätt kunskaper.

Om jag skulle gå någon utbildning framöver, skulle det nog i första hand handla om projektledning i någon form. Jag har flera utbildningar bakom mig och senast en ledarskapsutbildning. Dock är det viss skillnad på detta och projektledning vilket skulle kunna bli aktuellt framöver. Förbereder man sig i god tid hinner man få gjort sin utbildning innan det är panik och man behöver ta nödlösningar som blir dyrare än man önskar. Som chef är det alltid bra att ge de anställda utbildning i och med att detta gör att man utvecklas och går framåt.