Laddar

Allmänna tips och fakta från ett byggföretag

Allmänna tips och fakta från ett byggföretag

Behöver du anlita ett byggföretag? Eller kanske vill du undvika att anlita ett byggföretag? Den som ska ge sig på egna byggprojekt gör gott i att lägga tid och energi på planering och på att skaffa sig tillräckliga förkunskaper. I den här texten får du tips från ett byggföretag – tips som kan hjälpa dig på vägen.

Krävs bygglov för takbyte?

Den som ska skaffa ett nytt tak kan behöva ansöka om bygglov. Det är tydligt att det påverkar husets utseende och yttre, vilket i ett detaljplanerat område ofta innebär att man behöver ansöka om lov. Det är svårt att säga på förhand om ett bygglov faktiskt krävs eller inte – det bästa är alltså att kolla med kommunen innan du påbörjar arbetet. Sannolikheten för att det krävs är högre ju mer det nya taket skiljer sig från det gamla – både i tal om utseende och material.

Ta hjälp av ett byggföretag för markarbeten

Någon form av markarbete krävs nästan alltid inför större byggprojekt. Det går till exempel inte att bygga ett hus utan markarbete. ”Markarbete” kan innebära allt från schaktning och dränering till grävning.

Detta byggföretag rekommenderar att man tar hjälp av en firma för dessa typer av arbeten. Åtminstone när det ska ske på en lite större skala. Erfarna markarbetare vet precis vad som ska göras för att få till ytan ordentligt. Som de flesta känner till, är en god grund en förutsättning för att resten av projektet ska bli lyckat.

Uppgradera badrummet och dess standard

Att renovera badrummet står högt upp på önskelistan hos många svenska villaägare och bostadsrättsinnehavare. Det är en kostsam process som dessutom innebär praktiska olägenheter; till exempel att det springer hantverkare i hemmet, och att toalett och dusch ibland inte kan användas.

Det byggföretag som står för tipsen i den här texten, menar på att man inte bör slarva med att välja rätt firmor för arbetet. De trycker på att det är viktigt att kontrollera att de har våtrumscertifikat, som är en förutsättning för att få rätt intyg. Samtidigt kan det krävas många olika hantverkare för en lyckad badrumsrenovering – beroende på hur omfattande den är. Till exempel kan följande entreprenörer behöva anlitas:

  • Snickare
  • Elektriker
  • VVS-montörer
  • Plattsättare
  • Målare.

En idé kan vara att anlita en firma som tar på sig ett helhetsansvar för renoveringen.